Beskärning

Beskärning före och efter.

Vi vill ge dig hjälpen vid rätt tid så att dina rosor, buskar och träd blir klippta vid lämplig årstid.

När vinterhalvåret/våren är igång så beskärs buskar ner rejält om det behövs.
Äppelträden beskärs inför kommande säsong.
När det är blommande buskar som inte behöver föryngras beskärs de oftast efter blomningen.
Alla buskar är individer som har olika behov och ska beskäras efter sina omständigheter.
Buskar får ej klippas när som utan ska endast klippas när det finns behov.
Det är viktigt för att inte förstöra buskarnas egna karaktäristiska växtsätt.
JAS = Juli-Augusti-September. Underhållsbeskärning av alla träd går att göra under den här perioden.